Bønnerup By / Fiskerihavnen
Klik på billedet nedenfor. Her har vi samlet billeder fra Bønnerup Strands fiskeflåde gennem tiden. Der vil komme flere billeder til, da vi stadig redigerer på livet løs, blandt alle vores billeder
Hvis du/i har nogle spændende billeder liggende, så er vi meget interesseret i at kan bruge dem her på siden, vi hjælper gerne med at scanne billeder, så vi alle kan få glæde af disse her på hjemmesiden.

Fiskerihavnen

Fiskerne har altid en fælles sag at slås for: nemlig FISK.

Ikke bare de lokale fiskere, men også fremmede både, lander deres fangster i havnen, og de er velkomne. Det er sådan, at fiskerne nok kan gå og tvære med hinanden, hvis vejret er dårligt i en periode. Men kommer en udefra og vil blande sig i de to’s tværen, så står de to fiskere straks skulder ved skulder IMOD den fremmede. Bønnerupfiskerne passer deres egne sager – uden indblanding! – og deres indbyrdes diskussioner, der ofte kan være ret drabelige, ender som regel med, at man trækker på samme hammel.

Økonomien sætter grænser for stridighederne. Hvis omsætningen skal fastholdes, må alle være med, uanset fiskerbådenes størrelse. Bare 3 store både forsvinder, begynder økonomien at vakle – og der bliver ikke råd til f.eks. at holde havnefoged. Derfor er de fremmede både velkomne med deres laster.

Fiskerne har ellers mange problemer at slås med. Forurening og fiskedød, svingende priser og ikke mindst indgreb fra EU med utilfredsstillende fiskekvoter har hindret fiskerne i at udfolde sig. Fiskeri har altid været et frit erhverv, og fiskerne har svært ved at acceptere, at folk, (”eksperter”!), der ikke selv arbejder praktisk med erhvervet, skal træffe beslutninger om, hvad fiskerne må og ikke må.

Fiskerne blev således af fiskerikontrollen beskyldt for at ”omdøbe” de fiskearter, hvor kvoten var opbrugt, til andre, hvor der var plads i kvoten – og indberette dem som fangstresultater. Disse påståede ulovligheder med ”grå” fisk skulle være sket i samarbejde med fiskeopkøberne i havnene. Op mod 40 fiskere fra Djursland kom for retten i Grenaa sammen med opkøberne, og de blev her idømt bøder af forskellig størrelse. Samtidig har fiskerne kunnet glæde sig over, at Kattegat nu igen efter nogle magre år er fyldt med rødspætter, og 1996 var det bedste år i havnens historie nogensinde.

Flere gange har fiskerne følt, at nu kunne det være nok, og de ikke bare har deltaget i demonstrationer, hvor deres synspunkter blev markeret, men Bønnerup fiskerne har spillet en ledende rolle i demonstrationerne. I 1988 deltog Bønnerup fiskerne i en storstilet demonstration mod forureningen af havet. Demonstrationen foregik i Helsingør – her fik man det kontante resultat ud af det, at der blev udarbejdet en egentlig vandmiljøplan.

Langt alvorligere var de to aktioner, der fandt sted i slutningen af 1992 og begyndelsen af 1993, hvor det kom til direkte strejke.

Udadtil formede demonstrationen 3. november 1992 sig som en protest mod kvoterne for tungefiskeriet. Kvoterne var blevet nedskåret fra 300 kg. Pr. uge til 150 kg., og fiskerne ville aflevere en sådan uge kvote og uddele den gratis til københavnerne, så alle kunne se, hvor lidt fisk, der måtte fanges – og det endda på et tidspunkt, hvor det vrimlede med tunger i Kattegat !!

Resultatet af fiskernes aktion blev måske ikke overvældende, men kvoterne for tunger blev fjernet resten af året.

Fiskerne i Bønnerup er gode til at løse problemerne, efterhånden som de opstår, de støtter hinanden med en aldrig svigtende optimisme, også, selv om folk udefra tvivler på, at det kan lade sig gøre at leve af fiskeriet, fordi det er det indtryk, de får gennem medierne. Det skyldes måske, at en fisker næsten aldrig løfter sløret for, hvor meget han tjener.

I dag er kutterne stadig i tip-top stand, fiskernes gennemsnitsalder er den laveste i landet, så fremtiden tegner godt. Sammenholdet er stort som altid, og optimismen ubrudt. Selv om mange af fiskerne af og til drager andre steder hen og fisker, bliver 1 % af omsætningen altid sendt hjem til Bønnerup Strand. Fiskeriforeningen er den største ”sponsor” i Bønnerup og er dermed den drivende kraft i de initiativer, der udgår fra Bønnerup. I de sidste 20 år har fiskeriforeningen fået penge i kassen at gøre godt med og har derfor overtaget meget af det, som havnebestyrelsen før i tiden tog sig af. Det er sket samtidig med, at havnebestyrelsen har fået andre interesser på den stadigt voksende havn med øgede aktiviteter og institutioner, der på visse punkter er i direkte modstrid med fiskernes interesser.