Bønnerup By / Byen

Byen

Bønnerup by blev grundlagt af 4-5 familier som slog sig ned ved stranden for ca. 100 år siden. Og i dag er en stor del af befolkningen i Bønnerup efterkommere af disse familier.
Mange af de gamle huse, som har været bopæl for de første fiskere, ses endnu langs kysten.
En af de ældste bebyggelser ved Bønnerup Strand er uden tvivl Treå Mølle. Så tidligt som i 1348 omtales den for første gang. Den har gennem tiden fungeret som mølle for bønderne i omegnen, men brændte totalt ned til grunden i 1859, for derefter at blive genopbygget igen i 1860. Mølleriet blev i 1892 ophævet og mølle bygningerne bygget om til bageri og bebyggelse. Den oprindelige mølle lå ved åen, Treå, hvilket navn ikke er helt let at forklare; det kan stamme fra den tid, hvor der blev udskibet træ fra standen, men mere sandsynligt er det nok, at åen har fået navn efter sine 3 å-arme på de sidste hundrede meter ud i havet. I dag er der kun et å udløb, men de gamle matrikelkort fra 1797 og 1864 viser, at der har været vand i alle tre arme. Man kan endnu se de to forhenværende å-arme som lavninger i terrænet.
Det smukkeste og mest særprægede hus ved stranden er uden tvivl ”Strandhuset”. Dets historie er broget, og der hersker en del usikkerhed om, hvad huset egentlig er bygget til. Huset blev bygget i 1776 af godsejeren på Meilgård Slot, og fungerede som materialehus ved stranden for slottet.
I napoleonskrigenes tid blev Strandhuset anvendt som krudt hus for det nærved liggende ”Treå Mølle Batterie”. Det er en almindelig kendt sag ved Bønnerup Strand, at Strandhuset har været brugt som krudthus, og navnet ”Krudthuset” er så forankret i folks bevidsthed, at den nuværende ejer har malet det på husets gavl. Strandhuset husede fra 1845 t.o.m. 1890 mange forskellige personer, bl.a. fattiglemmer, invalider og affældige personer, og samtidig har der i Strandhuset boet nogle af de mænd, som kom til at præge udviklingen ved stranden.
I 1890 blev huset indrettet til høkerforretning, og senere gæstgiveri. I sejlskibenes tid var det almindeligt, at skibene ankrede op ud for Treå og provianterede, mens man ventede på at vinden skulle komme om i den rigtige retning.
Det gamle Strandhus har indtil for nylig fungeret som gæstgiveri, men nu er det bygget om til privat beboelse.

Bønnerup by ligger nær skov og en dejlig natur, kun få min. Gang fra havet. Kommunen har anlagt en ny cykelsti fra havnen mod øst langs med havet, gennem et smukt naturreservat, skov og sivområde, til den lille hyggelige landsby Gjerrild, Sostrup slot, samt det nybyggede Abbedi: Sostrup Nonnekloster. Herfra kan man køre gennem den økologiske Emmedsbo skov tilbage til Bønnerup lystbådehavn.
Cykler kan lejes ved havnen. Tennis og petang-baner 500 m fra havnen. Der er yderligere fra havnen busforbindelser til Århus, Randers, Grenaa og Djurs Sommerland.