Borgerforeningen

Borgerforenings bestyrelse:

Formand: Michal Lønsgren Andersen
Tlf.nr. 20 30 98 67, mail: mla@solatek.dk

Næstformand: Bjarne Lind
Tlf.nr. 28 15 62 48, mail: b.lind@primanet.dk

Mette Kristensen
Tlf.nr. 61 74 40 81 mail: monet_mette@yahoo.dk
 
Sekretær : Karina Søndergaard Andersen
Tlf.nr. 20 40 69 94 mail: lyngtoppen3@sol.dk
 
Kasserer: Gerda Rasmussen
Tlf.nr. 86 38 64 25/24 80 54 82,mail: kasserer@boennerup.dk
 
Kasserer: Jens Nørlem
Tlf. 28 92 10 13 mail: jensnoerlem@hotmail.com
 
Sune Hansen
Tlf.nr. 20 93 96 83, mail: sune.hansen@boennerup.net

Rikke Sodemann
Tlf.nr. 29 43 51 03 mail: rikke-sodemann@hotmail.com
 
Klaus Pedersen
Tlf.nr. 21 26 80 55, mail: salonen@nrdn.dk
 

Suppleanter

Henning
Tlf: 40 51 79 43, mail: faldbakkevej@gmail.com
 
Rikkke Petersen
Tlf.nr. 22 46 64 34 mail: rikke.pet@hotmail.com
Som ny borger i Bønnerup strand får du/I et års gratis medlemskab af Borgerforeningen + en velkomst gave 
 
Borgerforeningens faste arrangementer

• Bankospil i Borgerhuset, søndag i ulige uger
• Generalforsamling i februar
• Fastelavnsfest
• Sct. Hans på Havnen, den 23 juni
• Stort bankospil torsdag aften til havnefesten
• Juletræ for alle første søndag i advent.
• Bønnerupkontakten (husomdelt)
• Ren dag

Borgerforeningen kan altid kontaktes vedr. nye ideer, nye aktiviteter, spørgsmål eller kontaktpersoner til andre foreninger

Pris for medlemskab: kr. 125,00 pr person

Indbetal på reg. 7320 konto 123 76 14

Vedlagte girokort kan også benyttes, ligesom kontingent kan indbetales direkte til Gerda Rasmussen. Tlf. 24 80 54 82

Borgerforeningen tilbyder udlejning af Bønneruphuset, samt udlejning af borde/stole og service.
Kontaktudlejning: Cafe Soffe v/Kate Sørensen tlf. 86 38 63 69